صندوق انتقادات پیشنهادات

درباره صندوق انتقادات و پیشنهادات : یکی از روش هایی که می توان نظرات مشتری و ارباب رجوع را دانست صندوق انتقادات و پیشنهادات است که معمولا در جایی قرار می گیرد که در معرض دید باشد. معرفی و فواید صندوق های انتقادات و پیشنهادات اکثرا مکان های ورودی و خروجی و یا مکان هایی … ادامه